ยังคงเหลือน้ำท่วมขัง จากฝนตก ตอนบ่าย!!

24 พ.ค. 2562 | 11:35:25
ยังคงเหลือน้ำท่วมขัง จากฝนตก ตอนบ่าย!!  
 
เวลา 18.48น. ถ.พหลโยธิน ขาออก ช่องทางขนาน หน้าม.กรุงเทพฯ
และหน้าไปรษณีย์ สาขาคลองหลวง

รถยังติดถึงรังสิต 

ข้อมูล : @สุวิทยา/คลองหลวง6 
ภาพ : Janwaw @Janwaw_n
 
 

Share this: