ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยกำหนดวันดังนี้

14 ก.พ. 2563 | 21:32:20
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร 

โดยกำหนดวันดังนี้ 


(ซ้อมย่อย) วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 63
(ซ้อมใหญ่) วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 63 
(พิธีประสาทปริญญาบัตร) วันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 63 

เวลา 07.00 - 18.00น. 

cr. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
@DhurakijPundit
Share this: