มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ลาออกจาก หน.พรรคเศรษฐกิจ​ใหม่

23 พ.ค. 2562 | 15:10:59
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยระบุว่า เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจนคือตนมีหน้าที่ร่างนโยบายและออกไปพูดกับสาธารณชน ส่วนการบริหารกิจการภายในพรรคเป็นหน้าที่ของ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแลจึงเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาอันเหมาะสมจึงขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค แต่ยังคงสถานะสมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และส.ส.บัญชีรายชื่อ โดย นายสุภดิช รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคตามข้อบังคับพรรค ข้อ 14 ไปจนกว่าจะมีกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ทั้งนี้ นายมิ่งขวัญ ยังยืนยันว่าส.ส.บัญชีรายชื่อทั้ง 6 คน จะรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนตามที่เคยแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุกโอกาสว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มความสามารถ ต่อชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Share this: