มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562

14 ส.ค. 2562 | 12:22:15
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ อาคาร 6 - 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งานที่รวบรวมสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี เนื่องใน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ" จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ภายในงานพบกับการแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์กับผู้เข้าชม ภายใต้ความคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

Share this: