พายุลูกเห็บตก "สามชัย-คำม่วง" จ.กาฬสินธุ์

24 ม.ค. 2563 | 07:12:43
24 มกราคม 2563 รายงานเวลา 15.30 น. เกิดวาตภัยฝนตกลมกระโชกแรก ลูกเห็บ พื้นที่ อำเภอสามชัย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์      ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
ภาพ   นาย สกุลชาติ มณีวงศ์


 
Share this: