พอช.จับมือขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้าปี 2563 จัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน 500 กลุ่ม

11 ก.ย. 2562 | 23:01:32

   วันนี้ (11 ก.ย.62) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. จับมือขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป้าหมายชุมชน ‘กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด’ ใช้ 9 กระบวนการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน
ใช้จุดเด่นของชุมชนสร้างแบนด์หรือผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมา ตั้งเป้าปี 2563 สนับสนุนชุมชนทั่วประเทศจัดทำแผนธุรกิจ 500 กลุ่ม ด้านกลุ่มวิสาหกิจเกาะลิบง จ.ตรัง เตรียมนำของดีชุมชน ‘ปลิงกามาต’ บรรจุแคปซูลเพิ่มมูลค่า ก.ก.ละ 35,000 บาท ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายนนี้

   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจัดงาน “เวทีสรุปผลการดำเนินงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน แผนธุรกิจเพื่อชุมชน คานงัดการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์-พื้นที่รูปธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ฯลฯ โดยมีนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในการเปิดงาน มีผู้แทนชุมชนที่ทำโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจาก 5 ภาคเข้าร่วมงานประมาณ 120 คน

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Share this: