พม.นนท์ ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง ยายลูกชิ้น พบปี 61 ได้รับบริจาคร่วมเจ็ดหมื่น พอเงินหมดหันมาเร่ร่อนใหม่

10 เม.ย. 2563 | 03:36:54
พม.นนท์ ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง ยายลูกชิ้น พบปี 61 ได้รับบริจาคร่วมเจ็ดหมื่น พอเงินหมดหันมาเร่ร่อนใหม่

วันที่ 10 เม.ย 63 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณี สื่อสังคมออนไลน์ นำเสนอข่าวหญิงชรานอนเร่ร่อนบริเวณข้างโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย ม.1 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองเพรางาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยประธาน อพม. อำเภอไทรน้อย ผู้นำชุมชนหมู่ที่ 1 ทราบว่า บุคคลคนดังกล่าวชื่อนางสาวลูกชิ้น อาภาศิลป์ อายุ 78 ปี ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่แน่นอน มีบุตรบุญธรรม ชื่อ นายคมสันติ กลิ่นชะเอม อายุ 48 ปี ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย สาเหตุที่ออกมานอนเร่ร่อนบริเวณดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองคนมีพฤติกรรมออกมานอนเร่ร่อนตามสถานที่สาธารณะ ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2561 เคยได้รับเงินบริจาคผ่านทางบัญชีนางสาวลูกชิ้น เป็นเงินจำนวน 70,000 กว่าบาท หลังได้รับบริจาคช่วยเหลือจากคนที่มีจิตใจเมตตา สงสาร ทั้งสองแม่ลูกก็มีพฤติกรรมใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินตัว จนเมื่อเงินที่ได้รับบริจาคมาหมดลง ทั้งสองแม่ลูกก็จะหันมาเร่ร่อนออกมาสร้างเพิงพักในที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความสงสาร หยิบยื่นให้การช่วยเหลือ ทั้งเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค 

โดยในวันนี้หลังลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จริงแล้ว ทาง พม.จังหวัดนนทบุรี ได้ข้อสรุปแนวทางการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่ลงพื้นที่ร่วมกัน ดังนี้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางายจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ รพ.สต ในพื้นที่ตรวจสุขภาพของบุคคลทั้ง 2 คน เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 19 และตรวจสุขภาพทั่วไป รวมทั้งจัดหาที่พักอาศัยด้วยการเช่าบ้านพักเลขที่ 33/12 ม.7 ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท ให้กับแม่ลูกทั้งสองคน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาจ่ายค่าเช่าบ้านเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับทำหนังสือบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าหากนายคมสันติและนางสาวลูกชิ้น มีพฤติกรรมออกไปเร่ร่อนในที่สาธารณะ พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดตาม พรบ.คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ในทันทีและจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย ซึ่งทั้งสองคนยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและรับปากว่าจะไม่ออกไปเร่ร่อนเพื่อขอรับเงินบริจาคจากชาวบ้านอีก พร้อมกับเซ็นต์หนังสือสัญญากับทาง พม.นนทบุรี ไว้เป็นหลักฐาน

ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี
Share this: