ผู้ประท้วงในฮ่องกง ยังคงปักหลักชุมนุมบนถนนสายหลักย่าน Wan Chai

16 มิ.ย. 2562 | 19:16:55

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง Update สถานการณ์การชุมนุมประท้วง   เกี่ยวกับการปรับแก้กฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกง
16 มิถุนายน 2562 เวลา 20.00 น. ตามช่วงเวลาดังนี้

- เวลา 14.30 น. กลุ่มผู้ชุมนุมมีจำนวนมาก และเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน MTR ซึ่งส่วนใหญ่ลงที่สถานี Tin Hau และสถานี Causeway Bay (เนื่องจากอยู่ใกล้กับจุดชุมนุมเริ่มต้น Victoria Park) ส่งผลให้สถานีทั้งสองมีความแออัดสูงมาก และในบางช่วงเวลา MTR มีความจำเป็นต้องงดการจอดขบวนรถไฟที่สถานีทั้งสอง เพื่อบรรเทาความหนาแน่นในสถานี
- เวลา 16.00 น. ผู้ชุมนุมประท้วงเดินทางถึงที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงและสภานิติบัญญัติ ย่าน Admiralty ในขณะที่ปลายแถวชุมนุมยังคงอยู่ที่ย่าน Causeway Bay โดยผู้คนยังคงทะยอยเดินทางมาเข้าร่วมการชุมนุม. ทั้งนี้ ยังไม่มีการประเมินตัวเลขผู้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงจากทางผู้จัดและตำรวจฮ่องกง
- เวลา 16.45 น. ผู้ชุมนุมประท้วงส่วนใหญ่เดินทางถึงที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงและสภานิติบัญญัติฮ่องกง โดยบางส่วนได้ปักหลักการชุมนุมในบริเวณโดยรอบ ในขณะที่บางส่วนทะยอยเดินทางกลับ
- เวลา 18.10 น. สถานี MTR Tin Hau และ Causeway Bay กลับมาให้บริการตามปกติ แต่ยังคงมีผู้ใช้บริการหนาแน่น
- เวลา 19.30 น. ผู้ชุมนุมประท้วงได้ปักหลักอยู่บริเวณรอบที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงและสภานิติบัญญัติฮ่องกง ย่าน Admiralty และโดยที่ผู้ชุมนุมมีจำนวนมาก ส่งผลให้การชุมนุมกินพื้นที่เข้ามาบนถนน Harcourt ทำให้การจราจรบนถนนดังกล่าวหยุดชะงัก นอกจากนี้ การชุมนุมได้ขยายวงกินพื้นที่บางส่วนบนถนน Gloucester ด้วย
- เวลา 19.50 น. ผู้ประท้วงขยายพื้นที่ปักหลักชุมนุมบนถนนสายหลักย่าน Wan Chai ได้แก่ ถนน Hennessy ถนน Lockhard และถนน Jaffe

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงข้างต้น [Admiralty / Central / Wan Chai / Causeway Bay / Tin Hau] รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านทางเชื่อมระหว่างสถานี Central - Hong Kong Station

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าสำคัญให้ทราบต่อไป

cr.ภาพ  Video: Reuters/I-CABLE NEWS 


Share this: