ป.ป.ส. เปิดตัว 5 พรีเซนเตอร์รณรงค์ 'วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561' - จัดมินิมาราธอน สวนรถไฟ - เผาทำลาย ยาเสพติด กว่า 6.3 พัน กก.

14 มิ.ย. 2561 | 15:35:11
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมพิธีแถลงข่าว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 


นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า ในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน-ชุมชน

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติดโลก ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561  กิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)  พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 48 รวมน้ำหนักของกลางที่เผาทำลาย กว่า 6,322 กิโลกรัม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เผยแพร่คำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ป.ป.ส. ได้คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความประพฤติที่ดีและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน คือ (1.) พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง ศิลปิน สังกัด GMM Grammy, (2.) ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดง สังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, (3.) พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร นักแสดง สังกัด สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7, (4.) เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ นักแสดง สังกัด สถานีโทรทัศน์ ช่อง ONE และ (5.) เทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย สังกัด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

"ขอเชิญชวนทุกท่านแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 มิถุนายน โดยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยการทำความดี ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องร่วมเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง และสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดได้อนุญาตให้ศิลปินและนักกีฬา" 
นายศิรินทร์ยา กล่าว


Share this: