ปลัดสำนักนายกฯ ติดตามมาตรการสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง-จัดจราจร โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

24 ม.ค. 2563 | 07:30:53

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง และการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี

วันนี้( 24 มกราคม 2563 )นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง และการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมี ผู้บริหาร รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PMCSC1 และ PMCSC2 ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการฯ ณ พื้นที่ก่อสร้างจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. พื้นที่ก่อสร้างสถานี รฟม. สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12
โดย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที
2. พื้นที่ก่อสร้างสถานีรามคำแหง สัญญาที่ 2 ช่วงรามคำแหง 12 – หัวหมาก
โดย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที
ทั้งนี้ รฟม. ได้ดำเนินการเพิ่มเติมด้วยการติดตั้งเครื่อง ปล่อยละอองน้ำระบบ High Pressure เพื่อกำจัดฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งนอกเหนือจากข้อกำหนดใน EIA เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์มลพิษทางอากาศในปัจจุบัน อีกทั้งยังดำเนินการมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น จัดรถดูดฝุ่น ล้างพื้นถนนบริเวณแนวก่อสร้างอยู่เสมอ ปิดคลุมกระบะรถบรรทุกและทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร/รถบรรทุกที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่ให้มีควันดำ/ควันขาว ห้ามไม่ให้ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ หากไม่มีการปฏิบัติงาน ปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด ตลอดจนพิจารณาคืนผิวจราจรให้มากที่สุด โดยประสานตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดในการเพิ่มความคล่องตัวของการจัดจราจร เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด อันเป็นสาเหตุหลักของการสะสมปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ


Share this: