บขส. พกความสุข... ส่งกระจายไปตลอดเส้นทาง บขส. 90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน

12 ก.ค. 2563 | 22:04:17

"บขส.พกความสุข...ส่งกระจายไปตลอดเส้นทาง"
#บขส. 90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน
#บขส.ขนส่งความสุข...ทุกเส้นทาง 

Update !! ติดตามรายละเอียดข่าวสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ที่... Website :
www.transport.co.th Facebook : บขส. Youtube : บขส.99 Channel Call Center: 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง  
#วิสัยทัศน์ บขส. เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยง ทั่วไทย ก้าวไกลสู่เพื่อนบ้าน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Share this: