นายอำเภอเมืองนนทบุรี ตรวจเข้มสถานบริการ ป้องกันเด็กและเยาวชนมั่วสุม ประพฤติตนไม่เหมาะสมในวันวาเลนไทน์

14 ก.พ. 2563 | 06:14:02
หลังจากที่พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการในแต่ละจังหวัด ดูแล สอบตรวจ และเฝ้าระวังสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงวันวาเลนไทน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานนั้นๆ และไม่ให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการแสดงที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร 

ในวันนี้ 14 ก.พ.63 นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี ได้สั่งการให้นายโสภณ จันทร์รอด ปลัดอำเภอเมืองนนทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าอาสาสมัครรักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงแรมที่พัก ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 3 จุด โดยเข้าตรวจสอบโรงแรม 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 และโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 13 โดยเข้าตรวจสอบพร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เข้มงวดกวดขัน ไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ รวมทั้งเฝ้าระวังการรวมตัวมั่วสุมทั้งในเรื่องของยาเสพติดอีกด้วย ซึ่งหากพบในลักษณะดังกล่าว ให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่อำเภอหรือตำรวจในพื้นที่นั้นๆ ได้ทันที โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการทั้งสามรายยืนยันว่า ได้ปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด รวมทั้งการตรวจสอบบัตรประชาชนของผู้มาเข้าใช้บริการ ในเรื่องของอายุตามที่กฏหมายกำหนดและป้องกันเหตุการค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรม อีกด้วย 


cr. News Nonn

 

Share this: