ทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงใช้เองง่ายๆ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

26 ส.ค. 2562 | 05:12:13
หน้าฝนยุงชุม มาทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงไว้ใช้ ภูมิปัญญาไทยปลอดภัยไร้สารพิษ

วิธีการทํา
1. หั่นตะไคร้หอม ปริมาณ 100 กรัม ใส่ในผ้าขาวบางและผูกให้แน่น
2. หั่นผิวมะกรูด ปริมาณ 50 กรัม ใส่ในผ้าขาวบางและผูกให้แน่น
3. นําตะไคร้หอมและผิวมะกรูดที่ใส่ในผ้าขาวบางแล้ว นําไปใส่ในขวดโหล หรือภาชนะที่มีฝาปิด (ควรเป็นภาชนะชนิดแก้ว)
4. นําเอทิลแอลกอฮอลล์หรือแอลกอฮอลล์ 70 % ใส่ลงไปในขวดโหลที่เตรียมไว้
5. นําการบูร ปริมาณ 50 กรัม ใส่ลงในขวดโหล ปิดฝาให้สนิท เขย่าเล็กน้อย
6. หมักทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน (ระหว่างที่หมักต้องเขย่าโหลทุกวัน)
7. ครบกําหนดบรรจุใส่ขวดสเปรย์ พร้อมใช้งาน


ข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ผสมผสาน
Share this: