ทางหลวง ซ่อมผิวทาง ทางลงสะพานข้ามทางรถไฟ ทล.308 กม.5+400

23 พ.ค. 2562 | 13:39:41
หมวดทางหลวงบางปะอิน ทำการ milling ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บริเวณทางลาดลงสะพานข้ามทางรถไฟในทางหลวงหมายเลข 308 (ถนนอุดมสรยุทธ) กม.5+400 ด้านซ้ายทาง เนื่องจากผิวจราจรแตกลายงาและหลุดร่อน เป็นแห่งๆ เพื่อกันน้ำซึมสู่ชั้นผิวทาง และเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป
Share this: