ทะยอยเข้าเซ็นทรัลฯ ปิ่นเกล้า ไม่ขาดสาย !!

24 ม.ค. 2563 | 21:30:23

ทะยอยเข้าเซ็นทรัลฯ ปิ่นเกล้า ไม่ขาดสาย !! 

ถ.บรมราชนนี ขาออก เข้าเซ็นทรัลฯ ปิ่นเกล้า ท้ายต่อเนื่องถึงสะพานปิ่นเกล้า - แยกผ่านพิภพฯ
ถ.อรุณอมรินทร์ จากสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย เข้าแยกอรุณอมรินทร์ ก็แน่น  
 
cr. M-Help Me
Share this: