สภาพการจราจร ถนนพระราม2 เข้า - ออก ผ่านแนวก่อสร้าง กทม. - สมุทรสาคร

14 ม.ค. 2563 | 19:11:50
09.04 น. ว่าด้วยแนวก่อสร้าง ถนนพระราม 2 รายต่อกทม. - สมุทรสาคร

ขาเข้า หัวแถวอยู่ที่เขตนครบาล ประมาณ กม.12

ขาออก เริ่มจาก กม.9+900 เข้าพื้นที่จ.สมุทรสาคร จนถึง กม.18

การจราจรติดขัดมาก

Share this: