ติดเข้าแยกบ้านแขก ล้วนๆ

13 ก.ค. 2563 | 16:49:57
ติดเข้าแยกบ้านแขก ล้วนๆ 
 
เช็กเส้นทาง 

1) ถ.อิสรภาพ มุ่งหน้า แยกบ้านแขก ท้ายอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2) ถ.ประชาธิปก ขาเข้า ท้ายใกล้วงเวียนใหญ่ กลับกัน ขาออก ต่อเนื่องถึงสะพานพุทธฯ / สะพานปกเกล้า 

Share this: