ติดตามรายการ "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา"วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

10 ส.ค. 2561 | 17:13:24

ติดตามรายการ "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา" ตอน เกษตรกรตัวอย่างแห่งอำเภอตากใบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงาน กปร. วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น. โดยประมาณ ทางสวพ. FM91


Share this: