ช่วยเหลือ 3 ชีวิต "น้องเต่ากระน้อย" ลอยติดมากับแพขยะ ปากแม่น้ำคลองด่าน จ.สมุทรปราการ

17 ก.ย. 2563 | 00:45:19
 วันที่ 16 กันยายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ( กรม ทช. ) โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รับแจ้งจาก ทสจ.สมุทรปราการ เรื่องพบลูกเต่าเกยตื้น จากคุณดารัตน์ เร็มศรีงาม เครือข่ายสัตว์ทะเลหายากสมุทรปราการ พบลูกเต่ากระวัยแรกเกิด อายุไม่เกิน 2 สัปดาห์ จำนวน 3 ตัว ขนาดกระดองยาวประมาณ 5 ซม. โดยพบเกยตื้นติดมากับแพขยะ บริเวณปากแม่น้ำคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

 จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่า สามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้ การหายใจปกติ ไม่มีบาดแผลภายนอก ทั้งนี้ได้นำมาพักฟื้นตามแนวทางความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อดูอาการและตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดต่อไป CR. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
145 Visitors | Share this: