จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันวาเลนไทน์" พร้อมให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

14 ก.พ. 2561 | 14:14:18
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดนนทบุรี  จัดกิจกรรมรณรงค์ วันวาเลนไทน์ จังหวัดนนทบุรี บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยมีผู้ร่วมงาน อาทิ สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย, มิตรไมตรีคลินิก, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, สถาบันบําราศนราดูร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยเป็นการให้ความรู้ด้านการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับประชาชนทั่วไป และวัยรุ่น นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 


Share this: