จนท.ซ่อมทางรถไฟที่ชำรุด ชั่วคราว เพื่อให้รถไฟสามารถเดินรถไฟได้ตามปกติ

08 ม.ค. 2563 | 21:36:50
กรณีรถไฟตกราง 08.20 น. เนื่องจากรางรถไฟชำรุด บริเวณเลยสถานีรถไฟพรมแดน เล็กน้อย มุ่งหน้าสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่

คุณ ศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง เพิ่มเติมข้อมูล

เวลา 11.12 น. ตอนนี้เปลี่ยนรางด้านเดียว ตัดเปลี่ยน 6 เมตร มาวางเรียบร้อยแล้ว เปิดเดินรถไฟบริการตามปกติ แต่มีการขนถ่ายคนที่บริเวณป้ายหยุดรถพรมแดน แยกเป็น 2 loop เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชน

จากนั้นจะค่อยเปลี่ยนหมอนรองรางคืนนี้หลังปิดให้บริการ เพื่อเร่งเปิดทางเบื้องต้นก่อน โดยจะปักป้ายเบาทาง 10 กม./ชม. บริเวณที่เกิดเกิดเหตุไปพลางก่อน ตอนนี้เหลือรอยกรถที่ตกรางอย่างเดียว คาดว่าจะยกออกเเล้วเสร็จเวลา 16.00 น. เย็นนี้ อาจจะกระทบการเดินทางช่วงเย็น

Share this: