คืนนี้ !! โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนสะพานลาซาล เวลา 22.00 - 04.00 น.

13 ก.ค. 2563 | 17:30:21
คืนนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 2 ช่องจราจร บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณใต้สะพานข้ามแยกลาซาล ฝั่งขาออก ระยะทาง 300 เมตร และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนสะพานข้ามแยกลาซาล ฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตสำเร็จรูป (Cross Beam) สำหรับสถานีศรีลาซาล โดยให้ใช้ช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ในฝั่งขาออก ทดแทน และไม่สามารถใช้ช่องจราจรบนสะพานข้ามแยกลาซาลได้ ให้ใช้เส้นทางราบขนานแนวสะพาน ทดแทน 
Share this: