คับคั่งกัน 2 ด้าน!! แยกมไหสวรรย์

15 ส.ค. 2562 | 08:18:11
คับคั่งกัน 2 ด้าน!! 

แยกมไหสวรรย์ 

1) ถ.รัชดาท่าพระ จากแยกมไหสวรรย์ ไปราชพฤกษ์ -ตลาดพลู
2) ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ขาเข้า ขึ้นมาจากอุโมงค์มไหสวรรย์ ไปทางแยกตากสิน 
 
 
 

Share this: