ครั้งแรกในไทย กรมศิลปากร ขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซี ฮ่องเต้

11 ก.ย. 2562 | 15:32:16
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ขอเชิญชวนประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” นิทรรศการที่รวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอายุกว่า ๒,๗๐๐ ปี ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

และจะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการฯเป็นกรณีพิเศษ ๒ วันคือ วันจันทร์ที่ ๑๖ – วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน หลังจากนั้นตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ กันยายน จนถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะเปิดให้เข้าชมตามวันทำการปกติคือ วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดเฉพาะวันจันทร์ และวันอังคาร) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓ และ ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒
----------
The Ministry of Culture
by the Fine Arts Department is thrilled
To invite Thai people as well as tourists,
Visit a special exhibition on the
"Qin Shi Huang: The First Emperor of China and the Terracotta Warriors",
The exhibition that collects 2,700 years of important artefacts
At the Siwamokkhaphiman Audience Hall,
The National Museum Bangkok,
With the opening ceremony of the exhibition
On 15 September 2019.
----------
To celebrate the opening special exhibition,
The National Museum Bangkok will be open to the public
On Monday and Tuesday, 16 to 17 September 2019.
After that, the museum will open from Wednesday to Sunday as usual.
Admission fees for Thais are 30 baht, foreigners 200 baht.
----------
For more information,
please contact Tel. 0 2224 1333 and 0 2224 1402
(Wednesday to Sunday, 08.30 a.m. to 04.30 p.m.)
​Cr. เพจ http://Education.National Museum Bangkok
Share this: