ขอเชิญผู้โดยสารรถไฟ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" โดย ขมสก. จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี

14 ก.พ. 2561 | 20:40:20
ขอเชิญผู้โดยสารรถไฟ ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" โดย ขมสก. จัดรถ Shuttle Bus บริการฟรี
เพื่อรับส่งประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงาน จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ถึง บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต (แยกวังปารุสกวัน) ตั้งแต่เวลา 10.30น. -21.00น. ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2561  

รถ Shuttle Bus ที่ให้บริการ จะมีป้ายสัญลักษณ์งาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ติดบริเวณกระจกหน้ารถจอดให้บริการบริเวณข้างสถานีรถไฟกรุงเทพฯ 

Share this: