ขสมก. เปิดลงทะเบียนบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ แตะสแกนเช็คอิน-เช็คเอาท์ไทยชนะ จริงหรือ?

09 ก.ค. 2563 | 17:42:01

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องขสมก. เปิดลงทะเบียนบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ แตะสแกนเช็คอิน-เช็คเอาท์ไทยชนะ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

.
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่ใช้บัตรโดยสารชำระค่าโดยสารของ ขสมก. ทุกประเภท (บัตรโดยสารรายเที่ยว บัตรโดยสารรายเดือน/รายสัปดาห์ บัตรโดยสารบุคคลทั่วไป และนักเรียน/นักศึกษา) ลงทะเบียนบัตรโดยสาร เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในการติดตามและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ แทนการสแกน QR Code เพื่อเช็คอิน – เช็คเอาท์ ทั้งนี้ เมื่อผู้โดยสารนำบัตรโดยสารที่ลงทะเบียนแล้ว ไปใช้ชำระค่าโดยสารรถ QR Code ขสมก. ข้อมูลการเดินทางจะถูกบันทึกไว้ในระบบ ของแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทันที
.

วิธีการลงทะเบียนบัตรโดยสาร สามารถทำได้ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขั้นตอนดังนี้
.

1.กดลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.bmta.co.th
2.กรอกเลขบัตรประชาชน พร้อมชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แล้วกดยืนยัน
3.เมื่อกดยืนยันไปแล้ว ทางธนาคารกรุงไทย จะส่งหมายเลขรหัส OTP มาที่ข้อความนำรหัส OTP ที่ได้ มากรอกยืนยันอีกครั้ง
4.ระบบจะตรวจสอบ ขึ้นเครื่องหมายถูกต้อง ในวงกลมสีฟ้า เป็นอันลงทะเบียนบัตรเสร็จสิ้น
.
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่ http://www.mot.go.th/ หรือโทร. 02-283-3000
.
หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม


Share this: