การเดินทางมา "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร"

12 พ.ย. 2562 | 08:50:11
การเดินทางมา "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร" 

งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ระหว่างวันที่ 4-13 พฤศจิกายน 2562
ณ บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และลานวิหาร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 

โบกรถโดยสารประจำทาง สาย 8 /15 /47 /37 /49 
หรือเรือโดยสารคลองแสนแสบ ขึ้นตรงสถานีผ่านฟ้าลีลาศ 

cr. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
Share this: