กลับมาแล้ว "ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2" เริ่มเปิดลงทะเบียน วันนี้(24 ต.ค.62)

12 พ.ย. 2562 | 08:50:59
ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2

เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 24 ต.ค.62 แบ่งเป็นวันละ 2 รอบ
- รอบที่ 1 เวลา 06.00 น. รับ 500,000 คน
- รอบที่ 2 เวลา 18.00 น. รับอีก 500,000 คน

จนกว่าจะครบ 3,000,000 คน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เข้า www.ชิมช้อปใช้.com กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เลือกจังหวัดที่ต้องการเดินทางไปใช้สิทธิ์ แต่ต้องไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน

2. จากนั้นภายใน 3 วันทำการ จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิ 1,000 บาท ผ่านกระเป๋า G-Wallet 1 สำหรับใช้จ่ายในจังหวัดที่ระบุ และสิทธิ์การเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet 2 สำหรับใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการในทุกจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน

ผู้ที่ลงทะเบียน ชิม ช้อป ใช้ เฟส 2 สำเร็จ จะต้องใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 1 จำนวน 1,000 บาท ภายใน 14 วัน นับจากได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน และสามารถเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet 2 เพื่อใช้จ่ายและรับสิทธิ์เงินคืน 15% สำหรับยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท และรับเงินคืน 20% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งเฟสที่ 1 และ 2 สามารถใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 2 ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชิม ช้อป ใช้ Call Center by Krungthai โทร.0 2111 1144

Share this: