กรมบัญชีกลาง แจ้งผู้ประกอบการ ร้านค้าเดิม ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ในเฟสแรกแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

12 พ.ย. 2562 | 08:50:42
กรมบัญชีกลาง แจ้งผู้ประกอบการ ร้านค้าเดิม ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ในเฟสแรกแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของมาตรการฯ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและการใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น โดยสำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ในระยะที่ 1 มีจำนวนกว่า 177,655 ร้านค้า โดยเป็นร้านค้ารายใหม่ที่ Walk in เข้ามาลงทะเบียน จำนวน 97,655 ร้านค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มี App ถุงเงินเดิมอยู่แล้วกว่า 50,000 ร้านค้า และร้านค้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC อีกกว่า 30,000 ร้านค้า โดยร้านค้าทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการในระยะที่ 1 ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ต่อเนื่อง ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้การลงทะเบียนในรอบนี้จะให้สิทธิ์แก่ประชาชนสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน จำนวน 3 ล้านคน ที่ยังไม่ได้สิทธิ์ในโครงการเฟสแรก และลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 วันละ 2 รอบ เวลา 06.00 น. และ 18.00 น. รอบละ 5 แสนคน รวม 1 ล้านคน ต่อวัน และเริ่มต้นใช้สิทธิ์วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำหรับผู้ลงทะเบียนวันแรก โดยมาตรการ ชิมช้อปใช้ ระยะที่ 2 นี้ ประชาชนสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 
Share this: