กรมทางหลวงชนบท ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที

14 มิ.ย. 2561 | 14:00:12
กรมทางหลวงชนบท ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที
 
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย กรมทางหลวงชนบท ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัดทั่วประเทศ ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดหญ้า กิ่งไม้ ที่อาจล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจร อีกทั้งกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน ตลอดจนให้ทบทวนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้
 
1. ก่อนเกิดเหตุ
 
ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานแบรี่ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดภัย รวมทั้งจัดเตรียมป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกรณีมีน้ำท่วมสูง ถนนขาด/สะพานขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ในส่วนสายทางที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยหรือดินบริเวณไหล่เขาสไลด์ให้จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราเส้นทาง พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
 
2. ขณะเกิดภัย
 
ให้ทุกหน่วยบริหารจัดการเส้นทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หรือจัดหาทางเลี่ยง กรณีเส้นทางหลัก ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ กรณีถนน/สะพานขาด ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว เช่น วางสะพานแบรี่ ถมดินคอสะพาน พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวนเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และรายงานข้อมูล สายทางที่ประสบภัยให้กับผู้บริหารจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
 
3. หลังน้ำลด
 
หลังจากเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ภายใน 7 วัน และดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป
 
ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ขอความร่วมมือประชาชน “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัย และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนระดับน้ำหรือป้ายหลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ

Share this: