กรมทางหลวงชนบท ขานรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งบรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้ง สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

14 ม.ค. 2563 | 22:00:30
กรมทางหลวงชนบท ขานรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งบรรเทาความเดือดร้อนช่วงภัยแล้ง สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้ ทช.จึงได้สั่งการไปยังส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็ว โดยประสานข้อมูลกับจังหวัดหากพื้นที่ใดต้องการ ความช่วยเหลือ หน่วยงานของ ทช.ทั่วทุกภูมิภาคก็พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและพนักงาน เพื่อแจกจ่ายน้ำ แก่ประชาชนที่ประสบภัยทันที ซึ่งปัจจุบัน ทช.ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 330,000 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้

- ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 276,000 ลิตร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองคาย จำนวน 54,000 ลิตร

อย่างไรก็ตาม ทช.จะเฝ้าติดตามสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนและทุกหน่วยงานร่วมกันใช้น้ำ อย่างประหยัด และหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป
Share this: