กรมควบคุมโรค แนะ !! 5 วิธีง่ายๆ ป้องกันตัวเอง จากไวรัสโคโรนา

24 ม.ค. 2563 | 13:53:38
กรมควบคุมโรค แนะ !! 5 วิธีง่ายๆ ป้องกันตัวเอง จากไวรัสโคโรนา

เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ขณะนี้พบผู้ป่วยในอีกหลายเมืองของประเทศจีน รวมถึง ประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ เป็นต้น ผู้ป่วยที่พบในต่างประเทศมีความเชื่อมโยงกับเมืองอู่ฮั่น

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จะมีอาการเดียวกับโรคปอดอักเสบ
• ปอดอักเสบ (pneumonia) ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั้งการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ จะมีอาการ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ

• ขณะนี้กรมควบคุมโรค ได้มีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรค ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา

หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน หลังกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน โปรดไปพบแพทย์และยื่นบัตรคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกับแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง ท่านอาจได้รับเชื้อโรคก่อนเดินทางมายังประเทศไทย กรุณาแจ้งรายละเอียดต่างๆ กับแพทย์ผู้ทำการรักษา เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่ แพทย์ผู้ทำการรักษาจะรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโดยเร็ว

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Share this: