กฟน. มีความห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้า แนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และวาเลนไทน์

13 ก.พ. 2561 | 09:33:40
การไฟฟ้านครหลวง มีความห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้า แนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และวาเลนไทน์ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า และปัญหาอัคคีภัย

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นประเพณีนิยมของชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนทั่วโลก ที่มีความสำคัญในฐานะวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน เป็นช่วงที่ประชาชนจะมีการไหว้บรรพบุรุษ จัดเลี้ยงสังสรรค์ ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ จึงมีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งในบางครั้งอาจมีการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้จนขาดการระมัดระวัง ประกอบกับในช่วงนี้ประเทศไทยมี สภาพอากาศค่อนข้างแห้ง ส่งผลให้ความชื้นในอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอัคคีภัย หรืออันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว การไฟฟ้านครหลวงจึงขอแนะนำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ฉนวนไม่แตกกรอบ เปลี่ยนสี แผงเมนสวิตช์ จะต้องแน่น ไม่แตกร้าว ใต้แผงเมนสวิตช์ต้องปราศจากวัสดุที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น ผ้า กระดาษ น้ำมัน เป็นต้น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ต้องทำงานอย่างเป็นปกติ

ที่สำคัญคือเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโคมประดับ ธูปเทียนไฟฟ้า จะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟฟ้า ฉนวนของอุปกรณ์ เต้าเสียบไม่ชำรุด แตกร้าว และไม่ควรเสียบใช้งานเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงหากต้องออกไปนอกบ้าน หรือเข้านอน ควรดำเนินการปิดสวิตช์ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และยัง เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง สำหรับบ้านหรือสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวควรปลดคัทเอาท์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกเขต หรือที่ MEA CALL CENTER โทร 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application ที่ทันสมัยบนสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android ของการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กฟน. 60 ปี ก้าวสู่วิถีอนาคต

Leveraging beyond Tomorrow
……………………………………………
"Smart Metro"
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |

/////////////////////
website : http://www.mea.or.th/content/detail/87/3585
facebook : https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/2056696977690762
twitter : https://twitter.com/mea_news/status/963238817854455814
gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=13872


Share this: