กฟน. มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 15 - 17 มกราคม 2559

12 ม.ค. 2559 | 09:46:47
กฟน. มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง วันที่ 15 - 17 มกราคม 2559
Share this: