กปน. ยืนยันน้ำประปาปลอดภัย อย่าหลงเชื่อข่าวลวง พร้อมจ่อฟ้องเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

14 ก.ย. 2561 | 12:21:48

กปน. ยืนยันน้ำประปาปลอดภัย อย่าหลงเชื่อข่าวลวง พร้อมจ่อฟ้องเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เว็บไซต์ www.gmmwork.com เผยแพร่ข่าวลวงกรณีน้ำประปามีการปนเปื้อนทำให้เด็กเสียชีวิต 5 คน นั้น กปน. ขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใด จากการตรวจสอบ พบว่า ชื่อของผู้ที่ปรากฏในข่าวไม่มีอยู่จริงตามทะเบียนราษฎร์ และภาพข่าวที่นำมาประกอบกับเนื้อข่าว เป็นภาพจากแหล่งข่าวอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะภาพของเด็กทั้ง 5 คนที่มาจากสื่อโซเชียลมีเดียของประเทศลาว ซึ่งปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่

กปน. ขอยืนยันว่า น้ำประปาของ กปน. มีกระบวนการผลิต ตรวจสอบและควบคุมอย่างรัดกุมทุกขั้นตอน ตามแผนน้ำประปาปลอดภัย หรือ Water Safety Plan อันเป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำสำหรับกิจการประปาทั่วโลก ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปน. ซึ่งสามารถอุปโภค-บริโภคได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกวันนี้มีข้อมูลอันเป็นเท็จที่ถูกส่งต่อในหลายประเด็น กปน. ขอความร่วมมือประชาชนไม่หลงเชื่อข่าวลวงดังกล่าว และไม่นำข่าวลวงไปเผยแพร่ต่ออันจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมในวงกว้าง อีกทั้งยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อีกด้วย หากประชาชนพบเห็นหรือได้รับข้อมูลในลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงผ่านช่องทางหลักของ กปน. อาทิ เว็บไซต์ www.mwa.co.th หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/MWA.CO.TH และสำนักข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ทั้งนี้ กปน. จะหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการตรวจสอบผู้เผยแพร่ และนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด ตามมาตรา 14 ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ แล้ว กปน. จึงเตรียมดำเนินการกับเว็บไซต์ดังกล่าวตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งบุคคลหรือสำนักข่าวใด ๆ ที่มีการนำข้อมูลไปเผยแพร่หรือแชร์ต่อด้วยเช่นกัน


Share this: