กทม. ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด พิจารณา ข้อกฎหมาย ใครต้องรับผิดชอบ จ่ายเงินชดเชย 'ป้าทุบรถ' และ ผู้ฟ้องร่วม

17 พ.ค. 2561 | 13:19:18
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ กรณีศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำพิพากษากรณีที่ นางสาวบุญศรี แสงหยกตระการ ยื่นฟ้องกทม. กรณีละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการเปิดตลาดข้างบ้านจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดย ศาลพิพากกษา ให้รื้อถอนอาคารตลาดทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และให้ กทม. ชดใช้เงินเยียวยา รวมเป็นเงิน 1,473,600 บาท ว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการให้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา ฝ่ายกฎหมาย และสำนักงานเขตประเวศ มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของ กทม. หลังศาลฯพิพากษา โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาคำพิพากษาของศาลทั้งหมด โดยให้ยึดถือคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 2 ประเด็น 


นายวันชัย ถนอมศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนข้อกฏหมายแนวทางการปฏิบัติการจ่ายค่าเสียหาย ส่วนไหนและใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง จะต้องสรุปให้ ผู้ว่าฯ กทม.พิจารณา ภายใน 10 วัน คาดว่า จะทราบผลภายในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ ส่วนของการรื้อตลาดทั้งหมดรอบบ้านนางสาวบุญศรี  กรุงเทพมหานคร ยอมรับและเห็นด้วยในคำพิพากษาของศาลในประเด็นนี้ ขณะนี้ยังเหลือโครงสร้างหลังคาอยู่ 2 แห่ง กทม. ต้องรอดูท่าทีเจ้าของตลาดก่อนว่า จะยื่นร้องอุทธรณ์ต่อศาลในฐานะผู้ร้องสอดหรือไม่ หากมีการไปยื่นอุทธรณ์ กทม. ก็ไม่สามารถเข้าไปรื้อถอนได้

นอกจากนี้ ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 1 ชุด ดูข้อกฏหมายด้านการละเมิด ในส่วนข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณดังกล่าว เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและกำหนดกรอบการทำงานใหม่ให้มีความถูกต้องต่อไป


Share this: